Ogłoszenie Bosmana MKP

paź 11, 2022 | 0 komentarzy

Ponownie ogłaszam, że do mustrowania na najbliższym Zafarrancho Krajowym kapitanowie Mes
Lokalnych zgłosili n/w jungów:
1. Jarosław Głażewski – Mesa Lubelska
2. Marcin Stachowicz- Mesa lubelska
3. Zdzisław Hilmantel – Mesa Lubelska
4. Paweł Szczęsny- Mesa Lubelska
5. Marek Śliwiński – Mesa Lubelska
6. Jarosław Tomkowicz Chrzanowsk – Mesa Lubelska
7.Artur Krystosik -Mesa Warszawska
8. Andrzej Nowacki – Mesa Szczecińska
Gdyby ktokolwiek z Braci miał zastrzeżenia do mustrowania w/w Jungów winien je zgłosić
do Kapitana Krajowego: jerzy.paleolog@up.lublin.pl lub Bosmana Krajowego:
kptbaranski@gmail.com najpóźniej do dnia 20.10.2022

0 komentarzy

Wyślij komentarz