Ogłoszenie Bosmana MKP – Mesa Szczecińska – Jungowie do mustrowania

lut 19, 2023 | 0 komentarzy

Szanowni i Waleczni Bracia!

Mesa Szczecińska Bractwa Wybrzeża zgłosiła do mustrowania na najbliższym

Zafarrancho Krajowym dwóch Jungów z Mesy Szczecińskiej jak niżej:

Krzysztof Dokowski

Jacek Łowiński

Gdyby ktokolwiek z Braci miał zastrzeżenia co do mustrowania w/w Jungów

winien to zgłosić najdalej do dnia 20 marca 2023 r. TYLKO na adres mailowy

Bosmana MKP i Kapitana krajowego.

W przypadku braku zastrzeżeń co do w/w zostaną Oni dopuszczeni do mustrowania

na najbliższym Zafarrancho Krajowym.

Ziemowit Barański “ZIEMEK” #12

Bosman MKP

0 komentarzy

Wyślij komentarz