Rada Siedmiu w Lublinie

W dniach 5-6 stycznia 2012 w Lublinie odbylo się spotkanie R7 Mesy Kaprow Polskich gdzie rozpatrywane były następujące zagadnienia:

 1. Ostateczne ukonstytuowanie się R7.
 2. Uporządkowanie spraw Bosmańskich.
 3. Potwierdzenie i ustalenie obowiązków każdego z oficerów.
 4. Powołanie osób funkcyjnych w tym Kapituły Chwały Mórz.
 5. Ustalenie rezolucji komunikacji elektronicznej.
  Dyskusja na temat czy komunikujemy się przez stronę i zawieszamy grupę MKP .
 6. Wydanie „Minuty Kapitańskiej” i „Musterolii”.
 7.  Sprawy nie płacenia partu przez niektórych Braci.
 8. Dystrybucja „Dykcjonarza”.
 9. Dyskusja na ile Mesy Regionalne mają być autonomiczne.
  Funkcje i zadania Sztormanów (ostatnio to nie działa np. zaf Wilkasy). Wyprodukowanie znaczków i innych pamiątek.
 10. Wręczenie Nagrody Chwały Mórz w Gdyni i Międzynarodowe Zafarrancho w Gdyni.
 11. Dyskusja czy Bractwo Musi być Zarejestrowane i być oficjalnym stowarzyszeniem – większość Bractw nie jest.
 12. Informacja o wydaniu następnej pozycji “Złotej serii”
 13. Sprawy inne i wniesione.

Ustalenia i postanowienia w powyższych sprawach zostane podane do wiadomości Braciom w terminie pozniejszym .

01
02
03
04
05