Projekt Wagner

Władysław Wagner i jego rocznice

Luty ‘2011

W.Wagner ma swoje poczesne miejsce w historii polskiego żeglarstwa. Tyle, że dla współczesnych żeglarzy to prawie prehistoria i obecnie mało kto o nim pamięta a jeszcze mniej o nim czyta. A był to pierwszy Polak, który opłynął świat dookoła jachtem żaglowym. Jego rejs to czas pomiędzy 1-szą a 2-gą Wojną Światową, kiedy to rodził się sport żeglarski w Odrodzonej Polsce i powstawał Yacht Klub Polski i Polski Związek Żeglarski..

Skomplikowane i wielce urozmaicone dzieje jego rejsu i dalszego życia na emigracji opisał on sam w książkach “Podług słońca i gwiazd” i “Pokusa horyzontu”; Anna Rybczyńska napisała o nim dwie książki pt. “Pod żaglami dookoła świata” i “Prawda o Władysławie Wagnerze”. A niedawno w internecie historię jego życia w pięciu odcinkach opisał kmdr Zbigniew Turkiewicz z Kanady, którą czyta się jak gotowy scenariusz filmowy. (To opinia, którą słyszałem już od kilku osób). Polecam:

  • http://kronikarz.org.pl/wydarzenia/swiat/510-opowieci-z-morza-zjawa
  • http://www.polonialife.ca/podroznik/opowiesci-z-morza/zjawa-czesc-ii/
  • http://www.polonialife.ca/podroznik/opowiesci-z-morza/zjawa-czesc-iii/
  • http://www.polonialife.ca/podroznik/opowiesci-z-morza/zjawa-iii-czesc-iv/
  • http://www.polonialife.ca/?s=Zjawa+czesc+V

Wagner jako pozostający po wojnie za granicą emigrant, w okresie PRL bywał raczej przemilczany, ponadto upływ czasu zrobił swoje i tak doszło do współczesnej sytuacji, że nawet wśród żeglarzy padają pytania “a kto to jest ten Wagner?”.

Polscy żeglarze mieszkający za granicą mieli jeszcze okazję z nim się spotykać. Z tego właśnie środowiska wyszła inicjatywa uczczenia jego pamięci. Pierwszy raz pomysł padł przed kilku laty na forum polskiego Bractwa Wybrzeża podniesiony przez Andrzeja Piotrowskiego z Chicago, znanego założyciela “Żeglarskiej Republiki Karaibskiej”.
Pod koniec roku 2010 powstała grupa organizacyjna, która zaprosiła do współpracy wszystkich chętnych. Komitet ten działa już od grudnia 2010 i są w nim przedstawiciele Bractwa Wybrzeża, Yacht Klubu Polski, Polskiej Fundacji Morskiej i żeglarskich klubów polonijnych. Zaproszenie jest nadal otwarte dla aktywnych organizatorów poprzez grupę internetową Yahoo! zwaną “wagnerw2012”. Materiały informacyjne ukazują się na stronach Bractwa (hermandaddelacosta.pl), YKP (ykp.pl), portali (tawernaskipperow.pl) i (pogoria.org), miesięcznika ‘Nasze Morze’ oraz biuletynu ‘Żeglarz’ w Nowym Jorku.

Celem działania komitetu jest:
po pierwsze – umieszczenie na Beef Island, w archipelagu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, pomnika podkreślającego, oprócz historycznego rejsu, wieloletnią tam pionierską rezydencję Wagnera. Ma to się stać w asyście polskich żeglarzy przybyłych z całego świata na przełomie stycznia i lutego roku 2012. Proszę więc przyjąć to jako zaproszenie na uroczystość i jeśli wola – rozpocząć planowanie swojego rejsu;
po drugie – ogłoszenie roku 2012 Rokiem Wagnera z racji trzech okrągłych rocznic z nim związanych: 100 rocznica urodzin (17 września 1912), 80 rocznica jego wyruszenia w rejs ze swieżo zbudowanej Gdyni (8 lipca 1932) i 20 rocznica śmierci (15 wrzesnia 1992);
po trzecie – pobudzenie inicjatywy krajowych działaczy i organizacji żeglarskich celem ufundowania Wagnerowi podobnego pomnika w Gdyni, w rocznicę rozpoczętego rejsu dookoła świata i przy okazji powstającego tam Muzeum Emigracji.

Przygotowania obejmują już szereg aspektów sprawy, począwszy od oficjalnych kontaktów z władzami miejscowymi na British Virgin Island, ustalenie lokalizacji pomnika, jego artystycznego kształtu i treści polsko-angielskich napisów, logistyka jego wykonania, transportu i instalacji, zapewnienie odpowiednich funduszy na niezbędne wydatki no i zorganizowanie licznej frekwencji polskich żeglarzy z całego świata na uroczystości, włącznie z jachtami i statkami szkolnymi.

Względy finansowe skłaniają do konkluzji, że pomnikiem będzie najprawdopodobniej tablica z z brazu z odpowiednią do tematu płaskorzeźbą i tekstem. Jeżeli ktokolwiek o artystycznych uzdolnieniach chciałby zaproponować swoją wizję takiej tablicy (nawet bez tekstu tylko z przewidzianym na niego miejscem), organizatorzy przyjmą ją z wielką wdzięcznością…

Dla jasności należy podkreślić, że organizatorzy zapraszają uczestników ale cała sprawa jest działaniem społecznym i oddolnym, nie ma ona budżetu ani sponsorów poza własnym wkładem pracy i środków ze strony organizatorów. Dlatego udział w uroczystości nie może być przez nich sponsorowany i należy go traktować jako przedsięwzięcie podjęte z własnej woli i ochoty. Uważamy, że Władysław Wagner godny jest wdzięcznej pamięci ze strony żeglarzy.

Adresem pierwszego kontaktu z organizatorami jest ykp_knabe@yahoo.com lub zgłoszenie akcesu do wspomnianej powyżej internetowej grupy organizacyjnej ‘wagnerw2012’.

____________________________
Jerzy Knabe
Brat Wybrzeża cyfra 2
Członek Zarządu Głównego YKP.,
Komandor YKP Londyn