Projekt Antarctica-Winter

Projekt Antarctica-Winter

1. Cel
2. Czas trwania
3. Taktyka
4. Dane nautyczne
5. Zagrożenia
6. Symulacja rejsu
7. Wyposażenie
jacht

Ad1.
Cel właściwy, to badanie strefy granicznej oceanu i zimowej pokrywy lodowej w jej największym zimowym zasięgu wokół Antarktydy. Chodzi więc o szerokości geograficzne 55° – 60°. Zasadniczy program badawczy obejmuje:

  • Zbadanie tempa przyrostu planktonu w sezonie zimowym pod lodem morskim na skraju lodu metodą kolorymetryczną.
  • Pomiary temperatury powietrza, lodu, wody oraz krótkofalowego promieniowania słonecznego, PAR (photosynteticaly active radiation) na i pod powierzchnia lodu.
  • Profil temperatury, zasolenia i chlorofilu w Oceanie południowym do 100 m głębokości.
  • Liczebność i behawior ornitofauny i ssaków morskich.

Badania nie są pretekstem do odbycia rejsu. Rejs jest środkiem do celu właściwego – badań problemów, których nie mogą badać statki oceanograficzne z powodów ekonomicznych. Nikogo nie stać na wysyłanie statku dla zbadania wąskiego spektrum zagadnień. Wyprawa ma być ważnym wkładem RP w program naukowy z okazji 50 rocznicy I Międzynarodowego Roku Geofizycznego.


Zobacz: [ projekt ]    [ SPÓŁKA MEGAS 56 ]    [ jacht ]