Pracowity rok 2012

Rok Władysława Wagnera 2012 – inicjowany i prowadzony aż do końca przez Braci Wybrzeża – rozpoczął się tłumnym i pomyślnie przeprowadzonym spotkaniem polskich żeglarzy z kraju i zagranicy, w styczniu na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Na wysepce Bellamy Cay pozostała po tym Wager Sailing Rally dwujęzyczna tablica pamiątkowa. To jednak był dopiero początek…
( zobacz cały tekst )

 

Busy year 2012

 

It’s my giddy fault to miss the deadline for Dec 2012 TTP 69. Perhaps it was a sudden relaxation after pressing rigors of getting things done. Polish Brotherhood has managed to achieve important deeds within in a quite busy year. Never mind, now I have an opportunity to report on almost entire year. Władysław Wagner’s Year 2012 – firstly declared and then led throughout by Brothers – started by crowded and successful happening in January on British Virgin Islands. A suitable memorial plaque was unveiled there. That was reported already in March TTP 66 – but that was only the beginning…

(View full text…)