Brat A.W. Piotrowski aktywny w USA

Brat A.W. Piotrowski aktywny w USA


Nasz Brat #69 z Chicago, mimo trudności materialnych i różnych komplikacji, nadal realizuje założenia swojego morsko-historycznego programu Great Loop Polonia. Jak wiadomo, ten program ma na celu przypomnienie, jak również poszukiwanie dotychczas nieznanych, Polaków zasłużonych w historii Stanów Zjedoczonych. Historii od czasu ich powstania, wyzwolenia się spod panowania brytyjskiego, wojny secesyjnej oraz ich póżniejszego rozwoju jako państwa do rangi posiadanej obecnie.

Ostatnio na YouTube opublikowane zostały dwa krótkie reportaże z nowych odkryć w okolicy Nowego Jorku. Dotyczą miejsc pochówku kilku zasłużonych Polaków. Dla Braci Wybrzeża w Polsce najbardziej interesująca jest wizyta u grobu kapitana Eustazego Borkowskiego. Komu to nazwisko początkowo nie mówi wiele, niech przypomni sobie jedną ze znakomitych książek napisanych przez Karola Olgierda Borhardta pt. “Szaman Morski”. Jej tytułowa postać to właśnie kpt. E Borkowski.

Linki do reportaży:
https://www.youtube.com/watch?v=sy8Fe8A4A-s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qteo1dEuHr4&feature=youtu.be

Jerzy Knabe