• Zapytanie dotyczące następującego maila:

Drodzy Bracia,                                               6 lipca 2018

 Potrzebuję pilnie, wśród naszego ponad 100 osobowego zbioru Braci, kogoś spoza grona aktualnych oficerów Bractwa, znającego język angielski aby udzielił pomocy i wsparcia Bratu Pękali, naszemu VI. Jest on aktualnie zaabsorbowany obowiązkami przy rozwiązywaniu problemów niedoszłego Rejsu M. Kusznierewicza i prosi o czasowe wsparcie…

Tymczasem bardzo ożywione ostatnio sprawy międzynarodowe Bractwa wymagają pilnego przekazania polskim Braciom ustaleń i oczekiwań – po przetłumaczeniu na język polski… 

Proszę więc i  pilnie oczekuję na zgłoszenia ochotników.  (j_knabe@mail.com)

 

 

  • Czy jest konieczność tłumaczenia tych dokumentów na język polski – chyba że materiałów dla SECOIN -ale wtedy na angielski ?.