Wpłaty kierowane do Bractwa Wybrzeża

Jeżeli całość nie wejdzie do ogłoszenia – PATRZ ZAŁĄCZNIK   JK.

Drodzy Bracia                                                              19 grudnia 2018

Bractwo czyli Mesa Kaprów Polskich ma od wiosny 2018 roku własne konto bankowe w mBanku. Jego numer jest następujący:                                                                                                                                                        56 1140 2004 0000 3902 7757 9061                                      Odbiorcą wpłat do ewentualnego wpisania na formularzu banku  jest:                                                                  BRACTWO WYBRZEŻA – MESA KAPRÓW POLSKICH ul. Nagodziców 8/11  03 – 188 Warszawa

Żadne inne konta używane przez nas wcześniej i tymczasowo (z braku własnego) nie są już ważne i jest regułą, że nie są, nie powinny i nie mogą być teraz  używane dla celów Bractwa. Pieniądze tam wpłacane wrócą do nadawcy. Proszę więc właściwy numer dobrze zanotować, zachować na przyszłość i zastosować się do tej sytuacji. W przeciwnym razie sprawia się niepotrzebne kłopoty i wprowadza nam do księgowości bardzo niepożądany bałagan. Kłopot dla Skarbnika w zapisach i zbieraniu niezbędnych dokumentów i „podkładek” do sprawozdań finansowych oraz poważny potencjalny kłopot ze strony zewnętrznych kontrolerów  naszych sprawozdań finansowych.

Podkreślam, że Skarbnik Bractwa pracuje społecznie i powinien cieszyć kooperacja i zrozumieniem ze strony swoich Braci. Mało kto wśród nas ma apetyt na to stanowisko więc nie należy mu pracy utrudniać. To nie jest jego ‘widzimisię”, ani dobrowolne wprowadzanie sobie przez nas samych zbędnej biurokracji. To jest przestrzeganie istniejących obecnie w Polsce przepisów, a jest ono obowiązkiem również naszego Stowarzyszenia. Narzekania na to nic nie pomogą i można je sobie darować…                                                                                                                                                                                    Z tych samych przepisów oraz czynności Skarbnika wypływają dodatkowe zalecenia dla Braci:                                                                *   dokonywanie wpłaty Partu PODCZAS roku, którego wpłata dotyczy, czyli nie awansem za przyszłe lata i w miarę możliwości bez opóźnień i bez powodowania zaległości.                                                            *   dokonywanie wpłat osobiście z własnego konta i zachowywanie u siebie dowodu tej wpłaty na wypadek konieczności późniejszych wyjaśnień. Zbieranie partu oraz  wpłaty przez pośredników, czyli Braci-kolegów lub Skarbnika Mesy Lokalnej są dopuszczalne ale obarczone obowiązkiem przekazania Skarbnikowi przez pośrednika wyczerpującej dokumentacji o tej wpłacie a także zachowania u siebie odpowiednich dowodów.                                                                                     *   precyzyjne określenie rodzaju i celu wpłaty, czyli tytułu przelewu  w banku – jak przykładowo podaje nasz Skarbnik:                                                                                                                „Part (składka) MKP za rok…….  Nazwisko i Imię oraz Cyfra”…                (… Brata, którego dotyczy ta wplata).

W razie wpłaty za udział w Zafarrancho lub składki na cel innego wydarzenia organizowanego przez Bractwo tytuł przelewu będzie odpowiednio inny.

Ufam, że konieczność dostosowania się i przestrzeganie pewnych zasad i porządku w życiu zespołowym nie jest trudna do zrozumienia i poskutkuje odpowiednimi działaniami..Załączam serdeczne życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2018.  Jerzy Knabe #2 KK MKP