Poprzednie moje ogłoszenie nie przekazało odbiorcom wspomnianego w tekście załącznika.
Powtarzam manewr.
J. Knabe #2 KK MKP                     16 marca 2019

Już o tym wiecie – ale załączam oryginalne zaproszenie od organizatorów:

J. Knabe #2  KK MKP