W załączniku rekomendacje i CV Włodka Grycnera.

Kapitan Mesy Szczecińskiej

Bohdan Ronin-Walknowski # 58

OOORRRZZZAAA