Drogi Bracie Cezary,                                           27 lipca 2018

Piszę do Ciebie – ale przy okazji do wiadomości wszystkich Braci.

Dziękuję za ogłoszenie na stronie MKP! Dokument zatytułowany „Załącznik do odpowiedzi” jest w istocie pisemnym, wyczerpującym i starannym sprawozdaniem z działalności Mesy Szczecińskiej. Podobnych sprawozdań mógłbym sobie życzyć od pozostałych Mes Lokalnych…. Cieszę się, że  jest już na stronie ponieważ są to informacje nie tylko nadające się do jednorazowego wygłoszenia ograniczonemu   gronu Braci,  ale  powinny być interesujące, znane  i dostępne wszystkim Braciom w Polsce. I zachowane (tylko może lepiej pod bardziej adekwatnym tytułem)  w archiwum strony MKP, w zakładce Mesa Szczecińska…  To bardzo dobry przykład.

Sprawozdanie było załącznikiem do głównej „Odpowiedzi na sugestie Kapitana MKP” – kierowanej w zamyśle głównie do mnie – ale też dobrze, że publicznie,  ponieważ teraz mogę publicznie się do niej ustosunkować.

Nie mogę sobie przypomnieć tytułowych sugestii kierowanych specyficznie do Mesy Szczecińskiej i podejrzewam, że są to sugestie wybrane z różnych moich wypowiedzi w różnych kontekstach, różnych terminach i do różnych adresatów. Jeżeli był to rzeczywiście  jeden dokument – to proszę o jego przytoczenie.

„Odpowiedź” wydaje się zaś wyłącznie dotyczyć nie tyle sugestii co  zarzutu – którego sformułowania jako żywo nie pamiętam – braku Braci Szczecińskich na Zafarranchach Krajowych lub w działaniach ogólnopolskich. Co pamiętam, to prośbę o przeprowadzenie na poziomie lokalnym weryfikacji tych Braci, którzy zgodnie z zapisami u Brata Bosmana nie spełniają na bieżąco swoich statutowych obowiązków wobec Bractwa. To znaczy tych co nie mają opłaconego Partu do roku 2017 włącznie, tych którzy nie utrzymują kontaktu z Bractwem (brak aktualnego adresu mailowego), tych którzy nie uczestniczyli przynajmniej raz w roku w Zafarrancho  (Krajowym albo Lokalnym) a nie poprosili R7 o odpowiednie zwolnienie. Prośba taka była skierowana do wszystkich Mes i nie wymieniała nazwisk.  Jeżeli Braci podlegających takim definicjom w Mesie Szczecińskiej nie było – to prośba o przeprowadzenie weryfikacji jej w oczywisty sposób nie dotyczyła a mijający jutro, 28 lipca termin wymaga tylko odpowiedzi w sensie: Nie dotyczy, weryfikacja była u nas niepotrzebna, nie ma u nas martwych dusz, lub t.p.

Wszystkie argumenty na obniżoną aktywność przytoczone w odpowiedzi są ogólnie znane, nikt ich nie kwestionuje, a w Statucie i Ordonansach są przewidziane dostępne Braciom sposoby działania w poszczególnych okolicznościach. Dziękuje za wyjaśnienia – ale nic mi nowego nie wniosły. Znam je z własnego doświadczenia.  Też jestem emerytem,  odległości są jeszcze większe z Londynu, mam 85 lat, od dwóch i pół lat mam nieustające bóle głowy i parę innych niedomagań.

Załączam braterskie pozdrowienia                                                                                                   Jerzy Knabe “Spyros”  KK MKP