Protokół Rady Siedmiu i głosowania

jej Uchwały z dnia 9 marca 2019 r.

w sprawie mustrowania Jungi Artura Krystosika

W następstwie otrzymanego Zastrzeżenia Rada Siedmiu przeprowadziła w dniach od 1-go do 9-go marca internetowe konsultacje i głosowanie. Zastrzeżenie dotyczyło Jungi Artura Krystosika zgłoszonego do  mustrowania podczas Zafarrancho Krajowego w Pucku dnia 30 marca 2019. Zastrzeżenie było uzasadnionym wnioskiem o uznanie tego mustrowania za przedwczesne.

Głosowana był decyzja ZA  lub PRZECIW odroczeniu tego mustrowania. Wynikiem głosowania było 6 (sześć)  głosów ZA odroczeniem (łącznie z Kapitanem), oraz jeden głos zaprotokołowany jako wstrzymujący się od odpowiedzi – ponieważ nie odpowiedział na zadane pytanie. Był ZA ale nie w sprawie odroczenia mustrowania  tylko za odroczeniem podjęcia decyzji.

Prawomocnie przyjęta Uchwała Rady jest decyzją o odroczeniu mustrowania Jungi Artura Krystosika – czyli uznaje jego przeprowadzenie dnia 30 marca 2019 za przedwczesne.

Decyzją Kapitana treść otrzymanego przez R7 Zastrzeżenia zawierającego uzasadnienie została odtajniona i może być udostępniana Braciom na ich żądanie.

           Skryba                                                                        Kapitan MKP

      Andrzej Kacala #97                                                         Jerzy Knabe #2