Drodzy Bracia,                                  19 marca 2019

Jednym z zadań naszego zebrania na Krajowym Zaf  (30 marca 2019, w HOM w Pucku) jest zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zaf. Załączam tekst tego dosyć długiego  sprawozdania do niniejszego maila  – do wiadomości wszystkich zainteresowanych – aby zapoznali się z nim przed spotkaniem. Tym sposobem będzie mógł być uznany za już przeczytany. Oszczędzi to nam czas podczas zebrania a również  pozwoli na ewentualne przygotowanie sobie uwag dotyczących tego protokołu.

Dla uniknięcia zawodu i żalów, przypominam również Jungom kwalifikowanym do mustrowania na tym Zaf, jak również a w szczególności ich Braciom Patronom, którzy są za niego odpowiedzialni,  że warunkiem dopuszczenia Jungi do mustrowania jest  znajomość przez niego założeń, celów, organizacji i tradycji naszego Bractwa. Sama wysługa czasu bycia jungą – bez faktycznego zaangażowania – może okazać się niewystarczająca. Znajomość ta może być i będzie sprawdzana jeszcze przed samym aktem zaprzysiężenia.  (tak mówi Ordonans Zaokrętowania).

Jerzy Knabe #2  “Spyros”                                                                                                                                                                             Kapitan Krajowy MKP