Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Janusza

Charkiewicza

wielkiego pasjonata żeglarstwa,

Kapitana Jachtowego Żeglugi Wielkiej,

Brata #126 Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich

Uroczystości pogrzebowe

rozpoczną się 27 marca 2019r. o godz.12.00

w Kościele pw. Świętego Ducha

70-774 SZCZECIN -ZDROJE, ul. Młodzieży Polskiej 17

Po mszy przejście na Cmentarz przy ul. Poległych,

70-744 Szczecin – Zdroje

Bracia Wybrzeża spotykają się o godz. 11.30 z kapeluszami przed głównym wejściem do kościoła.

Braci wprowadzających proszę o powiadomienie jungów.

Kapitan Mesy Szczecińskiej

Bohdan Ronin-Walknowski #58