W dniu 30.11.2018 zamieszczone zostały Rekomendacje proponowanych przez Mesę Gdańską
Jungów Tomasza Sobieszczańskiego, Arkadiusza Wąsika i Jerzego Kotlarka. Termin
ewentualnych sprzeciwów już minął i do mnie nie dotarły żadne sprzeciwy.
W związku z powyższym uważam, że kandydatury te zostały przyjęte. Gdyby jednak
zaistniały jakieś wyjątkowe okoliczności oczekuję informacji do 1.02.2019
a po tym terminie oficjalnie ogłoszę przyjęcie w/w na jungów.
Bosman MKP
Ziemowit Barański #12
Oooorzaaaaa!!!!