Drodzy Bracia,                                               6 lipca 2018

 Potrzebuję pilnie, wśród naszego ponad 100 osobowego zbioru Braci, kogoś spoza grona aktualnych oficerów Bractwa, znającego język angielski aby udzielił pomocy i wsparcia Bratu Pękali, naszemu VI. Jest on aktualnie zaabsorbowany obowiązkami przy rozwiazywaniu problemów niedoszłego Rejsu M. Kusznierewicza i prosi o czasowe wsparcie…

Tymczasem bardzo ożywione ostatnio sprawy międzynarodowe Bractwa wymagają pilnego przekazania polskim Braciom ustaleń i oczekiwań – po przetłumaczeniu na język polski…  Otrzymujemy te oczekiwania od  Brata Secoin – Mario Cerpa, poprzez Tortuga Post, uchwałami Rady Kapitanów Krajowych, prowadzonym międzynarodowym cenzusem Bractwa, uruchamianiem nowej międzynarodowej strony internetowej, uzupełnianiem światowej listy internetowej, wypełnianiem jej  danymi, fotografiami itd.

 Jako Kapitan nie chciałbym być zmuszony arbitralnie wyznaczać kogoś do tej pomocy i znacznie bardziej wolę  zgłoszenie ochotnika/ków. Mam nadzieję, że w naszym ekskluzywnym i starannie dobieranym składzie Braci Wybrzeża nie powinienem natrafić na niedobór chętnych i zdolnych do pewnej pracy społecznej na rzecz i dla dobra naszego Bractwa.

Proszę więc i  pilnie oczekuję na zgłoszenia ochotników.  (j_knabe@mail.com)

OOOORZAAAA!!!

Jerzy Knabe #2   “Spyros”                                                                                                                                                                                                              KK MKP