Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Andrzeja

Gedymina

wielkiego pasjonata żeglarstwa,

Kapitana Jachtowego Żeglugi Wielkiej,

Brata #119 Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich

Uroczystości pogrzebowe

odbędą się 27 lipca 2018r. o godz.13.00

na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

w kaplicy głównej.

Bracia Wybrzeża spotykają się o godz. 12.00 z kapeluszami przy bramie głównej Cmentarza Centralnego.

Braci wprowadzających proszę o powiadomienie jungów.

Kapitan Mesy Szczecińskiej

Bohdan Ronin-Walknowski #58