Szanowni Bracia!
Mesa Szczecińska zamieściła na Stronie Bractwa rekomendacje dwóch nowych
kandydatów na jungów Jana Piaseckiego i Włodzimierza Grycnera.
Przypominam, że jeżeli ciągu jednego miesiąca nie wpłyną żadne zastrzeżenia
skierowane do Kapitana i Bosmana krajowego w/w zostaną wpisani do rejestru
Jungów w Mesie Szczecińskiej.
Bosman MKP Ziemowit Barański #12
Ooorzaaaa!!!!!