Szanowni i Waleczni Bracia
W dniu 28 lutego 2019 opublikowano rekomendacje
nowych kandydatów na jungów Mesy Szczecińskiej
Jana Piaseckiego i Włodzimierza Grycnera
Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne zastrzeżenia
dotyczące w/w kandydatów. Zatem zgodnie z Ordonansem
Mustrowania zostali oni przyjęci jako jungowie
Mesy Szczecińskiej. Kapitana Mesy Szczecińskiej
proszę o przesłanie Kart Jungów do krajowego rejestru
jungów na mój adres.
Bosman MKP
Ziemowit Barański #12 “Ziemek”
Oooorzaaaa!!!!