Drodzy Bracia,
Mesa Gdańska zgłosiła kandydatów na jungów jak niżej:
Tomasza Sobieszczańskiego
Arkadiusza Wąsika
Jerzego Kotlarka
Ich rekomendacje przedstawione przez Braci Patronów zostały zamieszczone na stronie Bractwa.
W terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia.
Dodatkowo przypomniałem Braciom o powyższym prosząc aby do 1 lutego 2019 przesłali ewentualne
spóźnione, ale istotne zastrzeżenia. Żadne zastrzeżenia nie zostały zgłoszone.
W związku z powyższym ogłaszam, że w/w uzyskali status JUNGÓW W MESIE GDAŃSKIEJ.

Bosman MKP
Ziemowit Barański “ZIEMEK” #12
Ooorzaaa!!!!