Bracia mili, dostawiłem na stronie nową funkcję umożliwiającą napisanie maila do klku (maksymalnie 200) dowolnie wybranych braci bez konieczności wyszukiwania ich adresów mailowych. Skorzytać z niej można w następujący sposób:

po zalogowaniu i wejściu w portal komunikacyjny trzeba kliknóć na “Nowa Wiadomość” i tam wpisać imię i nazwisko głównego adresata. Pokaże się informacja “szukam” i wskoczy jego pełne imię i nazwisko w małej ramce z możliwością skasowania gdyby adresat został wybrany pomyłkowo. Następnie poza ramką w prawo, ale w oknie “do:” wpisujemy imię kolejengo adresata – pokazuje się lista Braci o tym imieniu z której trzeba wybrać tego który ma stać się drugim adresatem. Jeżeli wpisywane imię ma wielu Braci wystarczy wpisać jeszcze pierwszą literę nazwiska żeby ograniczyć listę znalezionych właścicieli tego imienia. Dalej w oknie tekstowym wpisujemy treść maila, poniżej tego okna podajemy ewentualny załącznik i jeszcze niżej klikamy w “Wyślij” – wiadomość wraz z załącznikiem dostaną wszyscy wpisani adresaci bez potrzeba zaznajomienia się z ich adresami mailowymi.

Pozdrawiam i zachęcam do używania tej często potrzebnej funkcji

Ryszard Lutosławski # 56