Szanowni Bracia!
Do mustrowania na zafarrancho w Pucku (30.03.2019)
zgłoszeni zostali n/w jungowie.
Z Mesy Gdańskiej
Jerzy Wąsowicz
Witold Sobkowicz
Dariusz Drapella
Z Mesy Szczecińskiej
Zygmunt Kowalski
Zgodnie z Ordonansem dot. Mustrowania ewentualne zastrzeżenia i sprzeciwy
powinny być zgłaszane wyłącznie na prywatne adresy mailowe Kapitana i Bosmana MKP
najpóźniej do 22.03.2019. Przypominam też, że na mustrowaniu muszą być obecni
Bracia wprowadzający danego jungę.
Pozdrawiam Was wszystkich
Bosman MKP Ziemowit Barański “ZIEMEK” #12
Oooorzaaa!!!!!