Drodzy Bracia!

Pragniemy poinformować, że dziś (07-09-2018) w salach Narodowego Muzeum Morkiego w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia medalu Sapere Auso Hodie („temu, który odważył się być mądrym dziś”) Bratu Krzysztofowi Baranowskiemu (cyfra „3”).

Medal Sapere Auso Hodie ufundowali absolwenci i współpracownicy Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego w 35-lecie jej powstania.

Jest to ich wyraz uznania dla zasług kpt. Baranowskiego  – pomysłodawcy i założyciela Szkoły Pod Żaglami.

Odznaczenie – w swej formie i dewizie – nawiązuje do tradycji: w 1771 roku medalem Sapere Auso („temu, który odważył się być mądrym”) król Stanisław August Poniatowski nagrodził ks. Stanisława  Konarskiego za jego pionierską działalność oświatową.

Medal Sapere Auso Hodie został wykonany w dwóch egzemplarzach.

Replika – wraz z opisem działań i zasług Krzysztofa Baranowskiego dla edukacji morskiej i przez morze – została przekazana Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Na uroczystości obecni byli m.in. absolwenci wszystkich edycji SzPŻ, współpracownicy i sympatycy Szkoły Pod Żaglami, przedstawiciele Narodowego Muzeum Morskiego, przedstawiciele mediów oraz POZŻ.

Dzięki informacji od Brata Wojciecha Jacobsona #44 na w/w uroczystość w imieniu Mesy Kaprów Polskich dotarli:

Tomasz Borda #113

Romuald Bartnicki #131