Drodzy Bracia Wybrzeża,                                                    30 marca 2018

Przekazuję do Waszej wiadomości rekomendację Jungi Kowalczyka autorstwa Brata Knajdrowskiego oraz moją odpowiedź na ten temat – również do Waszej wiadomości.

Może to otworzyć możliwość mustrowania Jungi Kowalczyka na Zaf w Jadwisinie dnia 14 kwietnia 2018. Termin zgłaszania sprzeciwów upływa dnia 4 kwietnia g.18:00.

Reszta w załączniku. 

Jerzy Knabe #2 KK MKP