Moi Drodzy i Szanowni Bracia,                                    14 kwietnia 2019

Sprawa nieterminowego zgłaszania się i opłacania udziału w Zafarranchach Krajowych wlecze się w Bractwie od wielu lat i stała się już niemożliwa do dalszego tolerowania. Apele, napomnienia i prośby nie odnoszą skutku, nadal mamy Braci, którzy przez niefrasobliwość, lenistwo, lekceważenie, zaniedbanie, zapomnienie, zaniechanie, niewiedzę, „tumiwisism”,  a może i niegodne Braci osobiste niechęci, (niepotrzebne skreślić),  nie spełniają podawanych warunków i niepotrzebnie  czynią pracę Braci organizatorów  cięższą i trudniejszą niż należy. Powstający w ten sposób bałagan powoduje później konieczność wielogodzinnych wyjaśnień, konsultacji, sprawdzań i poprawek oraz daje pole do dalszych potencjalnych nieprawidłowości.

Nie zamierzam rozpatrywać indywidualnych wyjaśnień przyczyn poszczególnych zaniedbań. Każdy  ma jakieś usprawiedliwienie, które uznaje za ważne i całkowicie go tłumaczące. Dla mnie jako kapitana Mesy nie jest to wystarczające, ponieważ liczy się wynik końcowy, który jest zawsze taki sam i tak samo godny pożałowania…

Jak już zapowiedziałem,  podczas Zafarrancha w Pucku, korzystając z uprawnień dyscyplinarnych Kapitana wydaję w omawianej sprawie UPOMNIENIA – z wpisaniem do musterroli – tym Braciom, którzy przekroczyli długo ogłaszany i przypominany termin  wpłat 15 marca 2019. Przekroczyli nie tylko dla siebie ale również  i dla swoich podopiecznych Jungów. Są to Bracia:

– Jerzy Cytling

– Andrzej Dębiec

– Ryszard Grabowski

– Franciszek Korentz

– Andrzej Podwysocki

– Tomasz Romer

– Zbigniew Stosio

oraz UPOMNIENIA – bez wpisywania do musterroli, Jungowie:

– Aleksander Celarek

– Grzegorz Kozera

– Ryszard Pożar

– Jerzy Wąsowicz

jak również  zaniedbujący obowiązki wobec Jungów  i powodujący ich spóźnienia Bracia Patron:

– Tomasz Borda

– Jerzy Rakowicz

Dodatkowymi osobami powodującymi nam bałagan są jeszcze dwie osoby. Umykają moim upomnieniom dyscyplinarnym ponieważ

– Krzysztof Wojciechowski   w Warszawy był czyimś (?) gościem. Zapraszający niech czuje się upomniany.

– Jest to osoba niezidentyfikowana  (Brat lub nie ?) zatytułowana w przekazie bankowym jako  ELIKSIR – zamiast swego nazwiska.

Te upomnienia mają również posłużyć pozostałym  Braciom jako zapowiedź, że podobne naganne zachowania przy zgłoszeniach i opłatach uczestnictwa na jesienne Zafarrancho Krajowe dn. 19 października 2019 spotkają się z NAGANĄ z  wpisaniem do Musterroli oraz niedopuszczeniem do uczestnictwa. Odpowiednie terminy i warunki tego Zaf będą ogłoszone tak szybko jak tylko możliwe.

Tymczasem, stosownie do kalendarza i pory roku przekazuję Braciom serdeczne pozdrowienia oraz życzenia  Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiejnocy.

Jerzy Knabe #2  KK MKP