BRACTWO WYBRZEŻA

 PRAWIDŁOWY  NUMER RACHUNKU:

56 1140 2004 0000 3902 7757 9061

POWTARZAM:    56 1140 2004 0000 3902 7757 9061

Nazwa Banku: mBank Oddział Bankowości Detalicznej

W nmerze podanym uprzednio  przez Skarbnika brakuje jednej cyfry

J. Knabe KK MKP      7 maja 2018