Szanowni i waleczni Bracia!
Informuję, że na Zafarrancho Mesy Warszawskiej
w dniu 27.12.2018 roku został przyjęty jako kandydat
na jungę Krzysztof Wojciechowski.
W dniu dzisiejszym tj. 26.o4.2019 otrzymałem
pisemną rekomendację od Braci wprowadzających
Zbigniewa Stosio #65, Andrzeja Janowskiego #124 i Jerzego Cytlinga #112
którą załączam.
Jeżeli ktokolwiek z szanownych Braci miałby jakiekolwiek zastrzeżenia
do tej kandydatury to w terminie do 26 maja 2019 to powinien zawiadomić
mnie na adres mailowy kptbaranski@gmail.com (nie na stronie Bractwa).
Jeżeli nie wpłyną żadne zastrzeżenia to po tym terminie ogłoszę przyjęcie
kandydata na jungę w Mesie Warszawskiej.
Bosman MKP Ziemowit Barański #12