Drodzy Bracia,                                                  4 lutego 2019

Sprawa zaistnienia Międzynarodowego Hymnu Bractwa Wybrzeża, w kształcie chóru Va Pensiero z opery Nabucco, kompozycji Giuseppe Verdi’ego, jest nam w MKP znana od 5-go Zafarrancha Międzynarodowego w Portsmouth w 2012 roku. Minęło więc już 16 lat i opis tego co się z tym u nas działo znajduje się od dawna na naszej stronie internetowej oraz w Minucie Kapitańskiej 2018. Pośpiechu nie było i nadal nie ma, ale pamiętać warto.

Nasz własny polski Hymn Bractwa Polskiego powstał już bardzo, bardzo dawno, jeszcze przed Międzynarodowym.   Słowa  do melodii  „Glory, Glory, Allelujah”  napisał śp. Brat  Ireneusz  Bieniaszkiewicz #36.  Nie przypominam sobie śpiewania go na Zafarranchach na których bywałem obecny, jednak z ostatniej Minuty Kapitańskiej dowiedziałem się z satysfakcją, że w Mesie Lubelskiej o nim zawsze pamiętano – i co więcej – pożegnano nim Brata Ireneusza.

Hymn Międzynarodowy został przyjęty dla całego Hermandad de la Costa na Zaf Światowym w Brukseli w roku w roku 1990 – co czyni sprawę jeszcze starszą, wiekiem skończonych 28 lat. Z polskim tekstem mojego autorstwa, praktykowaliśmy go już co najmniej dwa razy na Zaf. Krajowych: w Łodzi  i  w Jadwisinie.

Trzeba wiedzieć, że istnieje jeszcze polski tekst autorstwa Andrzeja Mendygrała. Jeżeli są Bracia preferujący jego tekst to powinni podjąć jakieś kroki dla jego popularyzacji i wprowadzania w użycie. Jest chyba oczywiste i zrozumiałe, że jako autor, jak mogę, to propaguję tekst z własnego dorobku…  Stąd też  moja propozycja byśmy dla ponownego przypomnienia odśpiewali go również na zakończenie Zaf w Pucku w marcu br.  Istnieje szansa, że wszyscy pamięciowo opanujemy  tekst jeszcze przed upływem kolejnych szesnastu lat…

Jako przyczynek do tego zamierzenia załączam Wam wszystkim prezentację w formacie  .pps., która pozwoli – jeszcze w zaciszu domowym –  na przypomnienie zarówno melodii jak i słów.  A zabranie ich do Pucka na wydrukowanej sobie karteczce  może poskutkować pełniejszym głosem naszego rzadko praktykującego brackiego chóru. Nie na darmo mówi się, że to  „Praktyka czyni Mistrza”.

J.Knabe#2 KK MKP