Sytuacja finansowa Bractwa 2018                                                          22 marca 2019

Są wśród nas Bracia zainteresowani, którzy postulowali otrzymywanie  takiej informacji w ramach  Zafarrancho. Odczytywanie dokumentu którego istota są liczby nie jest łatwe w odbiorze i niepraktyczne, Dlatego przekazujemy ten  dokument wcześniej, w formie pisemnej, aby można było podczas Zaf uznać go za przeczytany.

Podobnie jak przesłany wcześniej protokół z poprzedniego Zaf skróci to formalne obrady a także pozwoli na przygotowane ewentualnych pytań o wyjaśnienia.

J. Knabe #2 KK MKP