Drodzy Bracia,                                           22 marca 2019

Przepraszam za błąd przepuszczony w załączonym poprzednio dokumencie finasowym za rok 2018.

Błąd polega na braku JEDYNKI  w pierwszej podanej kwocie wpływów na konto bankowe.  Ma tam być 14.700 (czternaście tysięcy siedemset)  a nie cztery tysiące siedemset. Poniżej ta kwota była  powtórzona i i tam podana poprawnie.

OOOORZAAAA!!!

J.Knabe #2 KK MKP