Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA BRACTWA przesyłam Braciom i Jungom najlepsze życzenia zdrowia,  pomyślności i satysfakcji z działania  naszego stowarzyszenia jak również  powodzenia w  życiu prywatnym i zawodowym. Niech żyje i rozwija się nasza światowa organizacja – z czynnym i znaczącym udziałemPolski!

OOOORZAAAA!!!

Jerzy Knabe #2                                                                                                                                                                                                                                                   Kapitan Krajowy  MKP                                                               4 kwietnia 2018

PS. A na marginesie i przy okazji przypominam, że za dwa dni,  6-go kwietnia, mija termin wpłat i zgłoszeń udziału w naszym Zafarrancho w Jadwisinie dnia 14/15 kwietnia. Jest to również termin uzupełnienia zaległego partu do roku 2017 włacznie – aby utrzymać pełne czynne i bierne prawa wyborcze w MKP. Wpłaty te przyjmuje konto:  J.Knabe  mBank  21 1140 2004 0000 0432 5148                                                                                             Niezapowiedziani przybysze niech nie liczą na miejsce i posiłek przy wspólnym stole!  JK #2