Szanowni Bracia
Ze smutkiem zawiadamiam, że odszedł na wieczną wachtę nasz Brat Ireneusz Bieniaszkiewicz. Pogrzeb odbędzie się o godzinie 1200 dnia 23 listopada bieżącego roku (piątek)  na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Spotykamy się ubrani w stroje klubowe z kapeluszami,  15 minut przed ceremonią pogrzebową przed kaplicą na cmentarzu na Lipowej.
Kapitan Mesy Lubelskiej
Włodek Styk # 82