Aktualności i sprawy bieżące Bractwa

czyli ‘Kapitan ma głos’ – również w czerwcu.

 

„Wielka Rada Bractwa” składająca się z członków R7, Kapitanów mes lokalnych, Kapitanów Krajowych  ubiegłych kadencji i kierowników innych organów MKP została zwołana przy okazji kwietniowego Zaf w Jadwisinie. Na tym forum przedyskutowano różne tematy i między innymi ustalono takie opinie dla Bractwa:

– Ogólnokrajowy zbierany centralnie part od Braci wynosi 100 zł/rok. Natomiast Mesy Lokalne powinny mieć mają wolną rękę w ustalaniu i zbieraniu partu lokalnego na własne cele i projekty.

– Przedstawiona była propozycja wybierania kandydatów na Kapitana Krajowego i ew. innych kierowników organów Bractwa awansem, zanim faktycznie obejmą stanowisko – tak aby rozpoczęli okres praktyki jeszcze  z poprzednikiem.  Propozycja ta nie znalazła uznania.

– Nie znalazła też uznania propozycja stworzenia  w Bractwie stanowiska Kuratora, który by nadzorował właściwe przygotowanie Jungów przez Braci Patronów. Zdaniem W. Rady problem ten załatwi wydanie odpowiedniej broszury szkoleniowej.

– Przyjęta natomiast została opinia, że Bracia, przybywający na Zafarrancho bez wymaganego zgłoszenia lub bez faktycznego i terminowego  dokonania opłaty za swój udział, mogą być dopuszczeni do obrad – ale,  siedząc z boku przy oddzielnie dostawionym stole i nie otrzymując jedzenia i picia zamówionego, ściśle według zgłoszeń i opłat, przez Majordomusa dla uczestników Zaf.

 

Powyższe opinie Wielkiej Rady zostały zaakceptowane przez Zafarrancho 14 kwietnia 2018 a Rada Siedmiu z dnia 23 maja 2018    bez dalszej dyskusji przyjęła je jako obowiązujące wytyczne w dalszym działaniu.

 

Rada Siedmiu zadecydowała z kilku różnych powodów, że krajowego Zafarrancho jesiennego w roku 2018 nie będzie, kolejne jest przewidywane w drugiej połowie kwietnia 2019, z zamiarem zorganizowania go w Pucku.  Okres jesienny 2018 pozostaje więc okazją dla Mes Lokalnych zorganizowania spotkań lokalnych i zaproszenia na nie Braci z innych mes.

 

Dylemat dotyczący porozumiewania się wewnątrz Bractwa pozostaje na razie nierozwiązany  ponieważ nadal istnieją wśród Braci silne preferencje dla obu kanałów informacyjnych to znaczy Grupy Yahoo  i nowej Strony Bractwa. Zdając sobie sprawę z niedoskonałości takiego rozwiązania, R7 postanowiła nie zamykać na razie Grupy Yahoo  i pozwolić na powstanie z biegiem czasu wyraźniejszego wskazania ze strony większości Braci.

 

Do końca lipca roku bieżącego mają być dokonane prace redakcyjne i przygotowawcze celem wydania drukiem wkrótce potem „Statutu i ustanowień MKP 2018”  – (Brat Ziemowit  Barański #12).

oraz podręcznika dla Braci i Jungów „Vademecum (?)” –  (Brat Jerzy Paleolog #78).

RESZTA DOPIERO W ZAŁĄCZNIKU  (JK)