Zafarrancho w Jadwisinie

wrz 25, 2017

                                                     WALNE ZAFARRANCHO KRAJOWE

                                                                BRACTWA WYBRZEŻA

 Rada Siedmiu zaprasza, przypomina i ponownie zawiadamia wszystkich Braci o    Walnym Zafarrancho Krajowym w dniach 11-tego i 12-tego listopada 201, które rozpocznie się o godz. 18:00 w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim w ośrodku konferencyjnym GEOVITA ul. Ogrodowa 31, 05-140 Serock.

Autobus z Warszawy do Jadwisina i z powrotem został odwołany ponieważ w ustalonym terminie zgłoszeń zgłosiła się jedna osoba chętna do skorzystania z takiej komunikacji, a koszt wynajmu to 1500 zł.

Wycieczka statkiem po Zalewie została z przyczyn od nas niezależnych  odwołana, ale właśnie ta okoliczność pozwala na kameralne spotkania przed rozpoczęciem Zaf.  Dotyczy to w szczególności uczestników posiedzenia Kapituły Chwały Mórz (albo i innych zespołów towarzyskich chcących się spotkać). Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00.   Po rozlokowaniu się można więc przystąpić do narad już o 14:30 i mieć na to trzy i pół godziny czasu. Rada Siedmiu spotyka się o g. 16:00.

 Podczas Zaf w Jadwisinie odbędzie się mustrowanie,  czyli zaprzysiężenie na Braci. Odbywać się to będzie według  jeszcze wtedy obowiązujących przepisów dotychczasowych Ustanowień.

Mamy dwóch zakwalifikowanych do mustrowania Jungów. Są to :

 –   Robert  KRZEMIŃSKI   z Mesy Warszawskiej

 –   Jacek Eugeniusz ZAZULIN z Mesy Gdańskiej

Należy przypomnieć, że Bracia Patroni tych Jungów są zobowiązani  do obecności podczas ich mustrowania. Są to Bracia:  Jerzy Knabe #2, Andrzej Radomiński #86, Zbigniew Stosio #65 i Jerzy Cytling #112.

 Głównym tematem Zaf  będzie dyskusja o nowych Ustanowieniach Bractwa. Mamy je dopiero uchwalić, zatem jeszcze nie obowiązują. Nowy Statut jest już zaakceptowany przez Krajowy Rejestr Sądowy i obowiązuje od 25 września br. Jest to trochę niezwykła sytuacja i trzeba o niej pamiętać  podczas obrad. Nowe Ustanowienia wejdą  w życie dopiero z chwilą ich przegłosowania i uchwalenia.

 Proponowany porządek dzienny obrad Zaf znajduje się w oddzielnym dokumencie już opublikowanym na grupie Yahoo  (i nowej stronie internetowej Bractwa). Czy będziemy na czas obrad uroczyście podnosić flagę Bractwa na maszcie przed  budynkiem Geovita – zdecydujemy na miejscu.

 Reasumując – mamy w Jadwisinie do dyspozycji czas od g.14:00 w sobotę do godz. 12:00 w niedzielę. Wykorzystajmy tę okazję z pożytkiem dla siebie i dla Bractwa.

 OOOOORZAAAAA!!!! Jerzy Knabe #2 KK MKP               27 października 2017