Zafarrancho Mesy Lubelskiej MKP – 06/09/2021

lis 3, 2021

W Poniedziałek 06.09.2021, godz. 2000LT w restauracji LOCOMOTIVA, ul. Pólnocna 28c, LUBLIN odbyło się Zafarrancho Mesy Lubelskiej MKP, w którym udział wzięło 17 Braci, w tym Jakub Kęsik #121, Kapitan Mesy Lubelskiej MKP oraz Jerzy Paleolog #78, Kapitan Krajowy MKP, a także czterech Jungów i jedna Branka.

Brat Kapitan Krajowy szczegółowo przedstawił program i Ordo nadchodzącego (18-19.09.2021) Zafarrancho Krajowego MKP nad Zalewem Zemborzyckim. Następnie ustalono szereg spraw technicznych związanych z Zafarrancho Krajowym.

 Następnie zgłoszono dwie kandydatury na Jungów, Edgara Wróblewskiego oraz Roberta Kamińskiego. W głosowaniach obie kandydatury przyjęto jednogłośnie – w każdym przypadku 17 głosami „za”.

Po zakończeniu spraw formalnych nastąpiły, zgodnie z tradycją, Opowieści z Morz Dalekich , którymi podzielili się Bracia Ziemowit Barański, Marek Popiel
i t Jacek Sieroń.