Wazny Komunikat – Zafarrancho Krajowe online

sie 18, 2020

Kapitan Krajowy Bractwa zwołuje Krajowe Zafarrancho w trybie online. Dlatego też ogłasza się głosowanie online wszystkich Braci.

Program Krajowego Zafarrancho,

Punkt 1 i ostatni. 

Przyjęcie sprawozdania finansowego MKP za rok 2019 w jawnym głosowaniu online (podstawa: regulacje związane z COVID-2019)

W konsekwencji uprasza się, pod rygorem niewypełnienia 1o OCTALOGO, o odesłanie na adres mailowy Brata Bosmana Ziemowita Barańskiego #12 ( kptbaranski@gmail.com ), któremu z racji urzędu powierzam funkcję organu skrutacyjnego, e-maila, w którym proszę zawrzeć tylko jedno z trzech zdań:

  1. Jestem za przyjęciem przedłożonego mi drogą elektroniczną sprawozdania finansowego MKP za rok 2019.
  2. Jestem przeciwny przyjęciu przedłożonego mi drogą elektroniczną sprawozdania finansowego MKP za rok 2019.
  3. Wstrzymuję się od głosu w sprawie przyjęcia przedłożonego mi drogą elektroniczną sprawozdania finansowego MKP za rok 2019.

Termin tak szybko jak się da, najpóźniej do 31 sierpnia 2020.

Podpisał

Krajowy Kapitan
Jerzy Demetraki-Paleolog # 78 , VIKING