Rejs Roku 2010 i Srebrny Sekstant

maj 11, 2017

rejrokuPo raz 41 już w salonie komendanta żaglowca szkolnego “Dar Pomorza” – dziś 101 letniego statku-muzeum – odbyło się tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych “Rejs Roku” i “Srebrny Sekstant”, fundowany przez ministra infrastruktury. Jury, wnikliwie przeanalizowało najciekawsze, charakteryzujące się szczególnymi walorami żeglarskimi wyprawy i inne dokonania naszego jachtingu morskiego w minionym, 2010 roku. W obradach Jury 41-tej edycji Nagród uczestniczyli: kontradm. Czesław Dyrcz – przewodniczący Jury kpt. Hubert Latoś kpt. Eugeniusz Moczydłowski kpt. Jerzy Wąsowicz kpt. Krzysztof Kamiński kpt. Zbigniew Stosio red. Tadeusz Jabłoński red. Zenon Gralak red. Aleksander Gosk.

Obradom tegorocznego Jury przewodniczył kontradmirał Czesław Dyrcz, rektor -komendant Akademii Marynarki Wojennej, znakomity żeglarz, Grotmaszt Bractwa Kaphornowców. Zmianę wymusiła niespodziewana śmierć wieloletniego przewodniczącego Jury, kapitana Leszka Wiktorowicza -zasłużonego komendanta “Daru Młodzieży”, ostatnio muzealnego “Daru Pomorza”.

Uczczeniem pamięci kapitana Wiktorowicza, otworzył tegoroczne obrady nowy przewodniczący. Dokonano następnie wszechstronnego omówienia dokumentacji rejsów typowanych do nagród, oraz oceny poszczególnych wypraw. W wyniku dyskusji nad kolejnymi kandydaturami, podczas której analizowano rozliczne aspekty zakończonych wypraw, i próbowano zestawić trudne do porównania żeglarskie przedsięwzięcia, wypracowano ostateczny werdykt…
[…]
Jednocześnie przypominamy, że uroczystość Rejs Roku odbędzie się jak co roku w pierwszy piątek marca – 4.03.2011

 

[zobacz całośćView message…]