Nagroda dla Brata Piotrowskiego

sie 18, 2017

Brat Piotrowski nagrodzony

069Dnia 12 października 2014 nasz Brat Andrzej W. Piotrowski (69) otrzymał przyznaną przez Kongres Polonii Amerykańskiej Nagrodę Dziedzictwa Polskiego w kategorii Sport. Jest to nagroda za jego wieloletnią działalność żeglarską wśród amerykańskiej Polonii oraz na arenie międzynarodowej.

Brat Piotrowski prowadzi tam swoją wszechstronną działalność od roku 1977. Między innymi organizował zloty polskich żeglarzy z zagranicy w Polsce pod nazwą World Polonia Sailing Jamboree, jest założycielem polskiej Mesy Żeglarskiej w Chicago i prezydentem Żeglarskiej Republiki Karaibskiej, inicjatorem udziału Polaków w wielu prestiżowych międzynarodowych regatach w USA i na Karaibach. Doprowadził do przypomnienia i uczczenia Władysława Wagnera na Brytyjskich Wyspach Diewiczych. Pełnił tez funkcję Komandora pierwszego polonijnnego klubu żeglarskiego zagranicą – Joseph Conrad Yacht Club w Chicago. Ostatnio prowadzi akcję pn. Great Loop Polonia czyli rejs przypominający Polaków, którzy stali się bohaterami USA pracując i walcząc w obronie Stanów.

W Stanach Zjednoczonych, w październiku, tradycyjnie odbywa się wiele imprez promujących polsko-amerykańskie dziedzictwo. W stanie Illinois najważniejsza to doroczny Bankiet Dziedzictwa. Jak co roku na tym Bankiecie wręczone zostały nagrody osobom i organizacjom wnoszącym wkład w polsko-amerykańskie dziedzictwo, posiadającym osiągnięcia w dziedzinie kulturalnej, charytatywnej, społeczno-politycznej, biznesowej i sportowej.

16 października 2014

Jerzy Knabe (2)
VI Polonia