Jungowie spełniający warunki do mustrowania

kwi 13, 2021

Jungowie kandydaci na Brata

  1. Robert Krzemiński Mesa Warszawska
  2. Jarosław Szczęsny Mesa Lubelska
  3. Artur Krystosik Mesa Warszawska
  4. Grzegorz Kozera Mesa Gdańska

Termin zgłaszania sprzeciwów do w/w kandydatów upływa w dniu 4/05/2021, ewentualne sprzeciwy należy zgłaszać do

Kapitana Krajowego jerzy.paleolog@up.lublin.pl

lub

Starszego Bosmana MKP kptbaranski@gmail.com