Dykcjonarz Elektroniczny

sie 18, 2017

Uwaga!

Odpowiadajac na potrzeby Braci informujemy, że rozważa się rozszerzenie istniejącego Dykcjonarza Elektronicznego na stronie Bractwa. Zainteresowani Bracia, którzy z różnych powodów nie znalezli się w Dykcjonarzu (wersja ksiażkowa i elektroniczna) oraz Bracia nowo przyjeci proszeni są o przesłanie CV na adres webmastera: andrzej@ekspressmail.dk. Teksty winny być już po korekcie redakcyjnej, w formacie PDF o obiętości nie przekraczającej trzech stron maszynopisu.

W planach Bractwa nie przewiduje się wznowienia Dykcjonarza w wersji książkowej.